SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý
A
A
A

História obce

Obec je doložená z roku 1288 ako Tesla, neskôr ako Tassala (1333), Tasula (1358), Tasolya (1438), Tassola (1808), Tašoľa (1920), Tašuľa (1948); po maďarsky Tasolya.

Vyvinutá obec je doložená 1288. R. 1333 bola zem. majetkom. R. 1715 mala 7 obývaných domácností, v 18. stor. sa útekmi poddaných vyľudnila. R. 1828 mala zas 29 domov a 283 obyv. V 19. – 20. stor. patrili tunajšie majetky Hadik-Barkóczyovcom. Obyv. chovali dobytok a pracovali v lesoch. Za I. ČSR sa zaoberali poľnohospodárstvom. R. 1939-44 bola obec pričlenená k Maďarsku. JRD založ. 1957. Časť obyv. je zamestnaná v stavebníctve v Michalovciach.

Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Tašuľa je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 5 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 07:30 - 13:30
  • Ut: 07:30 - 13:30
  • St: 07:30 - 13:30
  • Št: 07:30 - 15:30
  • Pi: 07:30 - 13:30