SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý
Detail zmluvy ZLP-VT-2023-0135
Číslo ZLP-VT-2023-0135
Zmluvná strana 2 DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
Zmluvná strana 2 IČO 45736359
Názov Zmluva o prevode výpočtovej techniky
Predmet Zmluva o prevode výpočtovej techniky
Dátum uzavretia 28.2.2023
Dátum zverejnenia 2.3.2023
A
A
A

Zmluvy

Filtrovať
Dátum
zverejnenia
Predmet
Dodávateľ
Akcia
7.5.2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Detail zmluvy 2024/328
Číslo 2024/328
Zmluvná strana 1 Obec Tašuľa
Zmluvná strana 1 IČO 00325872
Zmluvná strana 2 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Zmluvná strana 2 IČO 00151742
Názov Zmluva o poskytnutí dotácie
Predmet Zmluva o poskytnutí dotácie
Cena 16 000€
Dátum uzavretia 18.3.2024
Dátum zverejnenia 7.5.2024
Uzatvoril Milan Molnár
30.4.2024
Dodatok č. 2 - Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a odpadmi z neobalových výrobkov v obci č. 062/2023
1. východoslovenská OZV, s.r.o.
Detail zmluvy Dodatok č. 2
Číslo Dodatok č. 2
Zmluvná strana 1 Tašuľa
Zmluvná strana 1 IČO 00325872
Zmluvná strana 2 1. východoslovenská OZV, s.r.o.
Zmluvná strana 2 IČO 53021665
Názov Dodatok č. 2 - Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a odpadmi z neobalových výrobkov v obci č. 062/2023
Predmet Dodatok č. 2 - Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a odpadmi z neobalových výrobkov v obci č. 062/2023
Dátum uzavretia 27.3.2024
Dátum zverejnenia 30.4.2024
Uzatvoril Milan Molnár
28.12.2023
Zmluva o poskytovaní elektronických komunikačných služieb
LEKOS, s.r.o.
Detail zmluvy 1765
Číslo 1765
Zmluvná strana 2 LEKOS, s.r.o.
Názov Zmluva o poskytovaní elektronických komunikačných služieb
Predmet Zmluva o poskytovaní elektronických komunikačných služieb
Dátum uzavretia 15.11.2023
Dátum zverejnenia 28.12.2023
14.12.2023
Zmluva č. 48/2023
Ing. Marta Nachtmannová
Detail zmluvy 48/2023
Číslo 48/2023
Zmluvná strana 2 Ing. Marta Nachtmannová
Zmluvná strana 2 IČO 33889741
Názov Zmluva č. 48/2023
Predmet Zmluva č. 48/2023
Dátum uzavretia 5.12.2023
Dátum zverejnenia 14.12.2023
14.12.2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a odpadmi z neobalových výrobkov v obci č. 062/2023
1. východoslovenská OZV, s.r.o.
Detail zmluvy
Zmluvná strana 2 1. východoslovenská OZV, s.r.o.
Zmluvná strana 2 IČO 53021665
Názov Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a odpadmi z neobalových výrobkov v obci č. 062/2023
Predmet Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a odpadmi z neobalových výrobkov v obci č. 062/2023
Dátum uzavretia 7.12.2023
Dátum zverejnenia 14.12.2023
1.8.2023
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Detail zmluvy RA-SNCA/20199670
Číslo RA-SNCA/20199670
Zmluvná strana 2 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Zmluvná strana 2 IČO 42156424
Názov Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať
Predmet Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať
Dátum uzavretia 2.5.2023
Dátum zverejnenia 1.8.2023
22.6.2023
Zmluva o nájme pozemku
Michal Kepič
Detail zmluvy 22/06/2023
Číslo 22/06/2023
Zmluvná strana 2 Michal Kepič
Predmet Zmluva o nájme pozemku
Cena Zmluva o nájme pozemku
Dátum uzavretia 9.6.2023
Dátum zverejnenia 22.6.2023
4.5.2023
Zmluva o nájme
LEKOS, s.r.o.
Detail zmluvy
Zmluvná strana 2 LEKOS, s.r.o.
Názov Zmluva o nájme
Predmet Zmluva o nájme
Dátum uzavretia 2.5.2023
Dátum zverejnenia 4.5.2023
2.3.2023
Zmluva o prevode výpočtovej techniky
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
Detail zmluvy ZLP-VT-2023-0135
Číslo ZLP-VT-2023-0135
Zmluvná strana 2 DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
Zmluvná strana 2 IČO 45736359
Názov Zmluva o prevode výpočtovej techniky
Predmet Zmluva o prevode výpočtovej techniky
Dátum uzavretia 28.2.2023
Dátum zverejnenia 2.3.2023
22.2.2023
Príloha č.4 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu zo dňa 30.06.2020
FÚRA s.r.o.
Detail zmluvy
Zmluvná strana 2 FÚRA s.r.o.
Zmluvná strana 2 IČO 36211451
Názov Príloha č.4 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu zo dňa 30.06.2020
Predmet Príloha č.4 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu zo dňa 30.06.2020
Dátum zverejnenia 22.2.2023
15.12.2022
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
Východoslovenská distribučná, a.s.
Detail zmluvy 1527/VSD/2021
Číslo 1527/VSD/2021
Zmluvná strana 2 Východoslovenská distribučná, a.s.
Zmluvná strana 2 IČO 36599361
Predmet Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
Cena Zmluva o postúpení práv a prevzatí záväzkov - Zmena stavebníka
Dátum zverejnenia 15.12.2022
15.12.2022
Zmluva o postúpení práv a prevzatí záväzkov - Zmena stavebníka
Východoslovenská distribučná, a.s.
Detail zmluvy ZoP/2021/471_PP
Číslo ZoP/2021/471_PP
Zmluvná strana 2 Východoslovenská distribučná, a.s.
Zmluvná strana 2 IČO 36599361
Názov Zmluva o postúpení práv a prevzatí záväzkov - Zmena stavebníka
Predmet Zmluva o postúpení práv a prevzatí záväzkov - Zmena stavebníka
Dátum zverejnenia 15.12.2022
8.12.2022
Zmluva o zriadení vecného bremena
Východoslovenská distribučná, a.s.
Detail zmluvy 2379/VSD/2022
Číslo 2379/VSD/2022
Zmluvná strana 2 Východoslovenská distribučná, a.s.
Zmluvná strana 2 IČO 36599361
Názov Zmluva o zriadení vecného bremena
Predmet Zmluva o zriadení vecného bremena
Dátum uzavretia 8.12.2022
Dátum zverejnenia 8.12.2022
8.12.2022
Dodatok 1/2023
FÚRA s.r.o.
Detail zmluvy dodatok 1/2023
Číslo dodatok 1/2023
Zmluvná strana 2 FÚRA s.r.o.
Zmluvná strana 2 IČO 36211451
Názov Dodatok 1/2023
Predmet Dodatok 1/2023
Dátum uzavretia 8.12.2022
Dátum zverejnenia 8.12.2022
13.10.2022
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a odpadmi z neobalových výrobkov v obci
1. východoslovenská OZN, s.r.o.
Detail zmluvy 062/2023
Číslo 062/2023
Zmluvná strana 2 1. východoslovenská OZN, s.r.o.
Zmluvná strana 2 IČO 53021665
Názov Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a odpadmi z neobalových výrobkov v obci
Predmet Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a odpadmi z neobalových výrobkov v obci
Dátum uzavretia 13.10.2022
Dátum zverejnenia 13.10.2022
29.9.2022
Kúpna zmluva
Štefan Tokár, rod. Tokár
Detail zmluvy
Zmluvná strana 2 Štefan Tokár, rod. Tokár
Názov Kúpna zmluva
Predmet Kúpna zmluva
Dátum uzavretia 31.8.2022
Dátum zverejnenia 29.9.2022
27.9.2022
Dodatok č. 1014/CC/20-D3
Slovenská sporiteľňa, a. s. Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00151653
Detail zmluvy 1014/CC/20-D3
Číslo 1014/CC/20-D3
Zmluvná strana 2 Slovenská sporiteľňa, a. s. Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00151653
Zmluvná strana 2 IČO 00151653
Názov Dodatok č. 1014/CC/20-D3
Predmet Dodatok č. 1014/CC/20-D3
Dátum zverejnenia 27.9.2022
22.9.2022
Zmluva č. 39/2022
Ing. Marta Nachtmannová
Detail zmluvy 39/2022
Číslo 39/2022
Zmluvná strana 2 Ing. Marta Nachtmannová
Zmluvná strana 2 IČO 33889741
Názov Zmluva č. 39/2022
Predmet Zmluva č. 39/2022
Dátum zverejnenia 22.9.2022
22.9.2022
DOHODA č. 22/42/012/57
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
Detail zmluvy
Zmluvná strana 2 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
Zmluvná strana 2 IČO 30794536
Názov DOHODA č. 22/42/012/57
Predmet DOHODA č. 22/42/012/57
Dátum zverejnenia 22.9.2022
22.9.2022
DOHODA č. 21/42/010/128
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
Detail zmluvy 21/42/010/128
Číslo 21/42/010/128
Zmluvná strana 2 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
Zmluvná strana 2 IČO 30794536
Názov DOHODA č. 21/42/010/128
Predmet DOHODA č. 21/42/010/128
Dátum zverejnenia 22.9.2022
Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Tašuľa je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 5 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 07:30 - 13:30
  • Ut: 07:30 - 13:30
  • St: 07:30 - 13:30
  • Št: 07:30 - 15:30
  • Pi: 07:30 - 13:30